3. forduló feladat
Sunday, 21 October 2012 00:35

 

Gyülekezettörténeti verseny

III. forduló

100 év együtt ? az artikuláris idő

Mindenkinek

 1. Válaszoljon a kérdésekre! 13 pont

Melyik lelkészek haltak meg Csóban? (4 fő)

Kik voltak kurucok a lelkészek közül? (2 fő)

Kik festették a csói templom oltárképét? ( 3 fő)

Milyen nyelveken volt istentisztelet Csóban? ( 3 db)

Hogy nevezzük az 1670-es évtizedet 1681-ig bezárólag?

 1. Számok J 3 pont

Hány helyen volt istentisztelet Csóban?

Hány halottat temettek a kriptába?

Hány forintba került az orgona?

 1. Szótár J Mi a magyar megfelelője a szavaknak? 5 pont

Artikulus =

Pietista =

Matrikula=

Alumneum =

Inspektor =

 1. Nemescsón kívül melyik településhez köthetők a következő lelkészek? 4 pont

Fridelius György

Sartorius János

Szakonyi József

Fábri Gergely

 1. Készítsen verset vagy naplórészletet vagy színdarabot a következő témák valamelyikére! 20 pont

A nemescsói mészáros adventje 1754-ben

Egy muraszombati evangélikus család vasárnapja

Szülés a templomkertben

Egy napom az alumneum diákjaként

 1. Kire igazak az állítások? 5 pont

Templomrenováló lelkész:

1773-ban az orgonabeszerzést szorgalmazók:

AZ első felügyelő:

Zengedező mennyei kar szerkesztője:

Gyermekek kézi könyvecskéjének szerzője:

 1. Jelölje a térképen! 20 pont

+ = artikuláris helyek (4)                    ¤ = országgyűlés helye

piros színezés=Nemescsó vonzáskörzete       Bozsok, Szerdahely, Cák, Pöse

zöld színezés=terület, ahonnan az alumneumba érkeztek diákok

piros pont=Nemescsó, Meszlen, Acsád, Kőszeg, Doroszló

 1. Keresse meg Ács Mihály énekeit az Énekeskönyvből! 1 pont/db

Száma:                                                           Kezdősora:

 1. Tervezzen emlékművet a nemescsói templomkertbe Sartoris Jánosnak! 15 pont

 1. Mi alapján lehetne négy csoportra osztani a személyeket? Csoportosítsa őket! 14 pont

Vörös Mihály, Thököly Imre, Fábri Gergely, Asbóth János, II. Rákóczi Ferenc, Fábri Mihály, Eördögh Mátyás, Csethy Mihály, Szecskó Balázs, Hieritz Pál

1?????????..:

2?????????..:

3?????????..:

4?????????..:

 1. Állítsa időrendbe a gyülekezet fejlődésének egyes lépéseit! 10 pont

Anyakönyv elkezdése                                    Orgona beszerzése

Kripta építése                                                 Alumneum alapítása

Templom renoválása                                      Két tantermesre bővített iskola

Leég az iskola                                                Szószékoltár készítése

Torony renoválása                                         Templomtető renoválása