Tisztújítás 2012
2012. február 11. szombat, 23:10

 

Ezzel a rövid tájékoztatóval szeretnénk, hogy a tisztújításról mindenki tudomást szerezzen. Kérjük ezért a Kedves Testvéreket, gondolkodjunk együtt gyülekezetünk jövőjéről, hiszen mindannyian felelősséggel tartozunk a reánk bízott kincsekért. Kérjük ezért a Testvéreket, éljenek a jelölés lehetőségével! Kérjük továbbá, hogy jöjjenek el a közgyűlésekre is, hogy a választás zökkenőmentes lehessen.

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005. évi IV. törvénye értelmében az idei esztendőben kerül sor az általános tisztújításra. A 2006-os választásokon a tisztségviselőket 6 évre választottuk, így a törvény értelmében a jelenlegi ciklus ebben az évben véget ér. A választások alkalmával a következő tisztségekre választunk szolgálattevőket: felügyelő, gondnok, pénztáros, jegyző, számvevőszéki elnök, presbiterek, számvevőszéki tagok, jelölő és szavazatszámlálói bizottsági tagok. Mindezeken túl megválasztásra kerül a társgyülekezeti felügyelő, kántor/-ok, valamint egyházmegyei küldöttek is. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a választás során a mostani tisztségviselőket is újra lehet választani.

Kiket lehet választani? A törvény szerint 3.§ (l) Egyházi tisztségre ? ha törvény eltérően nem rendelkezik ? csak rendezett életvitelű, konfirmált, nagykorú egyházközségi tag választható meg.

2 Az egyházközségi egyházmegyei-, egyházkerületi-, valamint országos felügyelő választásakor törekedni kell arra, hogy az az egyházi közéletben gyakorlott személy legyen.

A választás menete: 2012. január 29-től az egyes egyházközségekben a jelölőbizottságok megkezdték munkájukat. Minden jelenlegi tisztségviselőt megkeresnek, hogy írásban nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a jelöltséget az elkövetkező 6 évre. Azonban a fent megjelölt tisztségekre bárki jelölhet személyeket, az oldal alján található jelölőlap segítségével. A templomokban elhelyezett jelölő ládákba dobhatják be a jelölőlapokat 2012. március 4-ig. A március 5-vel kezdődő héten véglegesíti a jelölőbizottság a jelöltek névsorát, és így 2012. március 11-én vasárnap lesz az istentiszteleteket követően a választó közgyűlés. A február 19-i közgyűlésen dönt a közgyűlés a presbitérium létszámáról.

Ami új az idei választások alkalmával: mindenkinek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy elfogadja, vagy nem a jelöltséget.

Zárszóként hangozzék el a köszönet szava azok felé, akik ilyen formában már nem tudják tovább vállalni a szolgálatot. Isten áldása kísérje továbbra is életüket mind a leköszönő, mind a továbbra is szolgálatot vállaló testvéreknek, és gyülekezetünk minden tagjának!

Varga Katalin  sk.                                           Kalincsák Balázs sk.