Lelkészi beszámoló 2012
2013. április 12. péntek, 23:20

 

Lelkészi jelentés 2012

 

2012 volt az az esztendő, ami az eddigi itt töltött évek között a legmozgalmasabb volt. Rengeteg alkalom, nagy jelentőségű esemény történt ebben az időszakban. Már tavaly év elején tudtuk, hogy sok mindent tartogat számunkra az esztendő, de év közben aztán még megsokasodtak azok az alkalmak, amelyekre most leginkább úgy tekintünk vissza, mint amelyek tényleg lélekemelő pillanatok voltak.

 

Így tekintsünk most vissza, és vegyük számba gyülekezetünk tavalyi esztendejét, az előző évektől kissé eltérve, nem annyira szolgálati területekre nézve, hanem inkább időrendben.

Az állandó alkalmainkról:

Az istentiszteleteket az elmúlt évben is megtartottuk rendre úrvacsoraosztással,  gyermekbibliakörrel. A Gybk-on ifjúságunk tagjai várták a gyermekeket. Családi istentiszteleteket is tartottunk, melyek közül talán a legemlékezetesebb a hittanos piknik napján lévő volt, mikor az egyház hajóján fáradoztunk mind papírhajtogatással, mind talán lélekben is, gyülekezetünk közösségét is erősítve.  Konfirmációban tavaly nagy létszámú csapat részesült. 11 fiatal: 5 Meszlenben, 6 pedig Nemescsón konfirmálkodott. Óriási öröm számunkra, hogy konfirmáltjaink ezt a létszámot még eggyel meghaladóan csatlakoztak így szeptembertől az ifjúságunkhoz, és vesznek részt a péntek esti alkalmakon rendszeresen. Aranykonfirmációt tartottunk Meszlenben és Nemescsóban is, ahol megünnepeltük a 60, 65, 70, illetve a 75 éve konfirmált testvéreinket is. Szószékcserén Benedek János Körmendi lelkész járt nálunk.

Ökumenikus istentiszteleteket januárban, illetve november is tartottunk a temetőkben. Nagy öröm volt számunkra, hogy halottak napján, Cákon is tudtunk immár ökumenikus istentiszteletet tartani.

Kazuálékról. Az elmúlt évben 5 kistestvért, és egy felnőttet kereszteltünk, nagy örömünkre 8 pár kötött házasságot gyülekezetünkben, de sajnos 11 testvértől búcsúztunk el.

A hétközi alkalmak is az elmúlt évekhez hasonlóan zajlottak. Csütörtökönként az idősek otthonában Acsádon tartottunk istentiszteletet, melyek sorát a márciusban kiütött tűzeset után még fontosabbnak tartottunk ágyak között megtartva. Bibliaórákra vártuk a testvéreket tél végén és ősszel is. Böjti és ádventi sorozatot is tartottunk mindenhol, ádventben vendég igehirdetőkkel (Pethő Attila, Simon Réka). Megtartottuk a hittanórákat is, melynek keretén belül tavaly is készültünk a hittanversenyre, és megrendeztük a gyülekezeti hittanversenyt. Részt vettünk a megyei hittanversenyen is, ahonnan 7-8. osztályosaink képviselték az egyházmegyét az országos fordulóban. Újra csak együtt szolgáltunk jeles ünnepeinken (anyák napja, stb.) Majd minden faluban betlehemesekkel is meglátogattuk a testvéreket. A karácsonyi szolgálat az elmúlt évben is a hittanosok és az ifjúság részvételével zajlott.

Ezen túl konfirmációi felkészítést kezdtünk el szeptembertől 4 fiatalnak. Péntekenként ifjúsági óra volt, mely alkalmaknak gyümölcseként új passiójátékkal örvendeztettük meg gyülekezeteinket, majd passiókörútra indultunk Sopron és környékére, valamint voltunk Őriszigeten és Nádasdon is. Így összesen 12 alkalommal próbáltunk segíteni lélekben is megeleveníteni a nagyheti eseményeket. Az énekkar megfogyva bár, de törve nem próbált minden héten, és így szolgáltunk a lelkészszentelésen, valamint a Reformáció ünnepén is. Színházba is váltottunk bérletet idénre is 45-en, de immár szeptembertől Zalaegerszegre.

Ezek voltak az állandó alkalmaink. Most pedig időrendben vegyük sorra, milyen más nagy jelentőségű alkalom volt még az év folyamán.

Februárban nem kimondottan gyülekezeti alkalomként, hanem közösségteremtő szándékkal farsangot szerveztünk, mely nagyon jó hangulatban zajlott. Idén már a folytatáson is túl vagyunk. Március elején egy kis csapattal Kőszegen voltunk a Jónás és Jézus rock-oratóriumot megtekinteni.

Az év elején újult meg honlapunk is, egy még számunkra is ismeretlen fiatalember önkéntes munkájával.

Aztán márciusban általános tisztújítás keretén belül megválasztottuk gyülekezeteink új tisztségviselőit, presbitereit. Acsádon és Kőszegdoroszlón nagy változások történtek, hiszen sokan idős koruk miatt nem vállalták tovább a szolgálatot, de minden addigi, gyülekezetünkért tett szolgálatra hálás szívvel gondolunk most is. Így március végén, illetve Acsádon április közepén be is iktattuk az új presbitereket. Áprilisban pedig mindenhol megtartottuk az alakuló presbiteri gyűléseket is, illetve mindenhol megtörténtek a hivatalátadások. Egyházmegyei, illetve egyházkerületi szinten is választások voltak, melyekről gyülekezetünk közgyűlései döntöttek áprilisban, májusban. Április végén Önkéntes napot is szerveztünk Nemescsóban a Sztrókay ház udvarán. Április 30-án Pozsonyban voltunk gyülekezeti kirándulások 130-an. Május 3-án érkezett gyülekezetünkbe finn testvérgyülekezetünk küldöttsége, és az itt töltött 4 nap együtt voltak velünk az ifjúsági órán, kiránduláson a Balaton-felvidéken, a vasárnapi istentiszteleteken, valamint vasárnap délután gyülekezeti majálist tartottuk jókedvvel, kürtőskaláccsal, de lelkileg is feltöltődve Isten átölelő szeretetén gondolkozva. A konfirmandusokkal is kirándultunk. Május 21-én a Szeretetszolgálat gondozóival kirándultunk el Fraknó várába. Pünkösd második napján tartottuk a hittanos pikniket, melyet ugyan az eső elmosott, de aztán a Sztrókay-ház garázsában tudtuk folytatni a közös alkalmat. Júniusban tanévzáró istentisztelettel zártuk a munkaévet, majd Meszlenben lezajlott a hittanos tábor. Közben Meszlenben gyertyatartóinkat, a feszületet és a csillárt is restauráltattuk. Mindezeken túl júniusban érkezett meg az új szolgálati gépjármű. Júniusban még megtartottuk az ifjúság és az énekkarosok évzáró alkalmát is. Júliusban gyülekezetünk fiataljai közül páran egy osztrák evangélikus táborban vehettek részt. Július közepén nagy ünnepe volt gyülekezetünknek, különösen is a meszleniek örülhettek, hiszen templomukban avatta lelkésszé Szemerei János püspök úr Németh Katalint, aki új szolgálati járművet kapott a társgyülekezettől ajándékba (piros bicikli). Nagy örömmel gondolunk vissza az ott is megmutatkozó nagy összefogásra. Július 29-én Acsádon az istentiszteleten vendégeink voltak a kőszegi énekkarosok, akik szolgálatukkal örvendeztettek meg minket. Augusztus elején az ifjúsággal biciklitúrán voltunk a Balaton körül. Sok élménnyel tértünk haza. Augusztus 8-án a jó templomba járó hittanosokkal voltunk kirándulni Budapesten a Csodák palotájában. Aztán augusztus 12-én emlékeztünk meg közösen az eddig itt töltött 10 éves szolgálatunkról. Szeptemberben vette kezdetét az energetikai pályázat megvalósítása a parókián és a gyülekezeti teremben, melynek során új fűtési rendszer, valamint napelemek kerültek kialakításra. Ennek kapcsán rengeteg társadalmi munkát szerveztünk, és nagyon sok segítő kézre találtunk, akiknek most is köszönjük segítségét. Ezután készült el a terméskövekből készített lutherrózsa is.

Szeptember 18-án kedden tartottuk a 3. Sartoris napját szeretetszolgálatunknak, melyen Kőrösi Krisztina, nádasdi lelkész volt a szolgálattevő.

Szeptember 29-30-án Szeged-Ópusztaszeren voltunk gyülekezeti kiránduláson, ahol számunkra nagy élmény volt az emlékparkban tartott istentisztelet.

Októberben vette kezdetét a hat héten keresztül, hat fordulóban megtartott gyülekezettörténeti verseny, mely kapcsán hálát adunk az Istennek, hogy mind segítőket adott mellénk, mind megmozdította a gyülekezet apraját-nagyját is, hogy még inkább magunkénak érezzük gyülekezetünk múltján keresztül a jövőjét is. Felejthetetlen volt számunkra a záró alkalom is, melyet november végén tartottunk Acsádon kis versennyel és a verseny kiértékelésével. Ezen kívül októberben volt a parókia és a nemescsói, valamint az acsádi gyülekezeti ház teljes festése is, ahol szintén sok segítő kéz tette gördülékenyebbé a munkákat. Október 27-én a szeretetszolgálat dolgozóinak tartottunk csendesnapot. Majd, amit egész évben vártunk, elérkezett Reformáció ünnepe, amikor is Nemescsóból volt élő rádiós közvetítéssel istentisztelet. Nagy öröm volt számunkra a felkészülési időszak is, mind a zeneiskolások, és mind az ifjak szolgálata, azon túl, hogy a próba istentiszteleten is sokan részt vettek, és így valóban együtt tudtunk készülni erre a fontos alkalomra. Nagy öröm volt számunkra az is, hogy magán az istentiszteleten munkanap ellenére kb. 180-an voltunk.

Novemberben a nemescsói templom felújításának ügyeit intéztük, melyből talán lassan elindulhat valami, illetve az ősz folyamán került sor a kőszegdoroszlói oltárkép restaurálására, melyet karácsonyi ajándékként vissza is kapott a gyülekezet.

November közepén Baselben voltunk, ahol beiktatták testvérgyülekezetünk újonnan megválasztott lelkészét. (Így tulajdonképpen minden testvérgyülekezetünkkel volt közös alkalom az évben.)

Ádventben is sok alkalmunk volt. Így idősek délelőttjén voltunk együtt Rostáné Piri Magda, esperes asszony szolgálatával. Közben Nemescsóban elkészült a Simon András grafikája nyomán készített karácsonyi fény, mely szépítette templomunk környékét.

Gyülekezetünk kicsinyeit látogatta meg a Mikulás december 6-án. Talán egy kicsit a jövő felől is adhat reménységet, hogy összesen 60 gyerekhez kopogtatott be. December 9-én az Ács Mihály AMI növendékei tartottak ádventi hangverseny Kőszegdoroszlón, ahol megtelt a gyülekezeti ház. Ez alkalommal még egy ajándékot kaptak a doroszlóiak. Ördög Lászlóné felajánlásából egy oltárképet, melyet férje készített évekkel ezelőtt. Reméljük hamarosan méltóképp meg tudjuk ezt neki köszönni.

Gyermekek karácsonyát is tartottunk Acsádon társgyülekezeti gyermekeinknek, majd gyülekezeti csoportjainkban is igyekeztünk megünnepelni a karácsonyt. Karácsony 2. napján új hagyományt folytatva az istentiszteleten személyes áldásra hívogattuk a testvéreket, melyek szükségét talán egyre jobban érzi mindenki a világban zajló nem éppen könnyű időkben. És az év végén még együtt voltunk az óévbúcsúztató vacsorán is.

Nagy öröm, hogy a sok alkalom sokakat megmozgat, és sokakkal erősítheti a személyes kapcsolatot, és talán közvetve a gyülekezettel való kapcsolatot is, és melynek kívánom, hogy mindannyian megérezzük, hogy a csúcsa a mindannyiunkat eggyé kovácsoló Isten tisztelete, melyre minden vasárnap adódik alkalom. Ez hadd legyen nyílt hívogatás istentiszteleti alkalmainkra, hogy megérezzük, aki valóban összeköt bennünket, az nem más, mint aki nem változik, aki Örök, és akinél minden változásban is biztos pont vár minket. Róla és neki szól minden gyülekezeti alkalom, még ha talán nem is mindig ez az, ami elindítja erre az embereket.

Emellett rengeteg olyan munka is folyt, ami nem látszott, és amelyekről most sem szólok, habár számtalan dolgot lehetne még említeni. Biztos ki is maradt sok minden, de így visszaemlékezve talán rádöbbenhetünk, és talán megerősödhetünk abban, valóban az Isten mennyi mindennel megajándékozott minket és mindig jelen van ott, ahol az Ő nevében gyűlnek össze.

Reméljük az idei esztendőben is a rengeteg évzáró adminisztratív feladatunk után tudjuk folytatni így alkalmaink sorát.

 

Adj Istenünk annyi eredményt, hogy örülni tudjunk az életnek, és annyi kudarcot, hogy ne bízzuk el magunkat, hanem a Te kezedbe tehessük le életünket és gyülekezetünk életét is. Ámen