Sartoris Alapítvány - Alapítványi tervek - Alumneum
Tartalomjegyzék
Sartoris Alapítvány
Sartoris Szabó János
Tervek
Minden oldal

Az alumneum múltjáról

Az 1740-es évektől, inkább azok közepétől létezhetett Nemescsóban az iskola mellett alumneum is. Mi volt ez? A szó a latin "alumno" igéből ered, jelentése: tart, nevel. Az alumnus fogadott, nevelt fiú, vagy leány volt. A lelkészek az igehirdetés munkája mellett különösen a szegény gyermekeket karolták fel. Ezeket, akik tehát maguk fizetni nem tudtak "alumneumokban" olyan intézetekben igyekeztek elhelyezni, ahol eltartották őket és nevelésükről is gondoskodtak. Ebből az időből sajnos csak a pénztárkönyv maradt meg. De ez kétségtelenül és minden tévedést kizáróan jelzi a nemescsói alumneum születését, annak fenntartását, az adományok pontos vezetését, és azt, hogy ez is minden bizonnyal Sartoris gondolata és munkája volt. Halálával az intézet fennmaradt még. Sartoris munkája nyomán ebben a régióban is megerősödött az iskola, és az alumneum is híressé vált szinte országszerte. "A 18. századi nemescsó artikuláris hely nemcsak vallási vonzáskörzete, hanem sajátos iskolakultúrája miatt is híres volt." 1776-tól vannak pontosabb adataink az intézet életéről. Volt idő, amikor 70 diák lakott itt.

 

Terveink

 

 

Gyermekotthon
Olyan gyermekeknek, fiatalkorúaknak, szociális árváknak szeretnénk szállást, menedéket nyújtani, akiknek az életkörülményei rosszak, illetve valaminek következtében önmagukra maradtak. Sajnos a gyermekotthonok nagy részében nem megoldható a teljes családi közösség megvalósítása. Hiszen sok helyen nincs lehetőség teljes családmodellben való élésre. Vagy az édesanya, de legtöbbször az apa hiányzik. Többek között ebben kínálna mást ez az alumneum. Olyan lakhatási lehetőséget szeretnénk biztosítani az itt élő gyermekeknek, fiataloknak, ahol egy nagy családban élhetnének. A nevelésben hivatásos nevelőszülők, tehát apa és anya együtt végeznék a feladatokat.


Családok átmeneti otthona
Sajnos egyre többször kerül elő a családon belüli erőszak vidékünkön is. Ez lehetőséget nyújtana olyan családok számára, akiknek az életük valamilyen okból zsákutcába jutott, további normális életre. Nem kellene félniük az állandó zaklatástól, zsarolástól, és egyéb rengeteg problémától, ami természetesen nagy mértékben hatással van, illetve lesz a gyermek életére, jövőjére.

Célunk

 

 

Olyan helyszínt biztosítani mely a gyermekek, fiatalok testi lelki növekedését elősegíti. Egyben a szociális területen munkahelyek létrehozása, és a szociális munka beindítása is célunk.


Biztos pontot nyújtani az arra rászorulóknak. Menedék a gyermekeknek, fiataloknak, kirekesztetteknek. Biztos pont az életükön megkeseredett anyáknak.


Az együttműködéseknek köszönhetően célunk a környéken lévő települések intézményeinek, óvodák, általános iskolák további fenntartásának segítése.